Monday, December 19, 2016

Philadelphia Daily news Party People column... Philadelphia Style Magazine Holiday Soiree , Ritz Carlton Philadelphia .